Organik Tarım ve Önemi

Son yıllarda organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılmaktadır. Peki; hem kendi sağlığımızı hem de yaşadığımız coğrafyayı koruma altına alan “organik tarım” nedir? Amacı ve önemi nedir?Gerekli midir?

Ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan bütün işlemlerin, organik tarım yönetmeliğindeki kısıtlamalara uygun olarak kontrol altına alınan, denetlenen ve sertifikalandırılan tarıma  "organik tarım" denir.

Organik tarım, üretimde sentetik kimyasal ürünlerin ve tarım ilaçlarının kullanımını ortadan kaldırır. Hastalık, haşereler ve yabancı ot gibi üretim sorunlarıyla karşılaşıldığında, bunun mücadelesinde biyolojik yöntemler kullanılır. Özetle, organik tarım topraktaki organizma faaliyetlerinin ve toprak verimliliğin artırılmasına yönelik,  bir gıda üretim sistemidir.

Organik tarımın amacı, doğal kaynakları koruyarak zararlı ve hastalıklardan arınmış insan ve hayvan gıdası üretmektir. Bu açıdan, organik tarım ülkelerin coğrafyası ve insan sağlığı için çok önemlidir.

Organik tarımda, sentetik zirai ilaçlar ve gübreler (hormon ve benzeri) ve tüm sentetik koruyucuların, genetik değişime uğratılmış organizmaların (GDO) ve ışınlama yöntemlerinin kullanımı yasaklanmıştır.Kimyasal gübre yerine yeşil gübre(Bakla ekilip -sürülerek  toprağın doğal yollarda  azot ihtiyacı giderilir) ve organik diye tabir ettiğimiz işlenmiş  ahır gübreleri(küçükbaş büyükbaş hayvangübreleri) kullanılmalıdır. Organik tarımın bir diğer amacı, toprak-bitki-hayvan ve insan arasındaki yaşam zincirini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmektedir. Yani bitkiler ve hayvanlar sağlıklı olacak ki, biz insanlar da sağlıklı olalım.Sağlıklı yaşayalım.

Ancak organik tarım her yerde yapılamamaktadır. Organik üretim yapılacak arazinin; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden, kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekir. Bu şekilde olan bir arazide bile geçiş (temizlenme) süreci tamamlanmadan organik üretim yapılamaz.Bu kurallara kesinlikle uyulmalıdır.

Organik kelimesi "ekolojik" ve "biyolojik" kelimeleriyle eşdeğer anlamı ifade eder. Ülkemizde organik tarım faaliyetleri 1986 yılında başlamıştır. Organik tarım Türkiye’de en fazla Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde sebze, meyve ve turunçgiller üretimi yaygındır. Aslında gerekli koşullar sağlandıktan sonra Türkiye’nin her yerinde organik tarım yapılabilmektedir.

Organik tarım doğal dengeyi korumayı amaçlayan alternatif bir üretim yöntemidir

Peki . her geçen gün organik ürünlere olan ilgi bu kadar artarken  organik ürün alırken nelere dikkat etmeliyiz ?

Organik ürünlerle ilgili yasa bu ürünlerin ambalajsız satılamayacağını bildirir. Tarım bakalığının organik tarım ürünü logosu ve de ürünü denetleyen kuruluşun logosu ,bilgileri  kesin olmalıdır. Fakat bu konu suistimale açık bir durum onun için kesim bir kural olmamakla beraber çok dikkat edilmelidir.Çünkü her organik diye satılan ürün üretim şartlarına tam uymuş bir ürün olmayabilir.

Haliyle organik tarım ürünleri diğerlerine göre pahalı olduğu için bu ürünleri tüketme şansımız az olabilir,bu durumda sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeye özen göstermeliyiz.Örneğin kışın patlıcan,çilek yememeliyiz vb gibi.

Biz insanoğlu ne kadar çok yediğimiz besinlere sebze ve meyvelere dikkat edersek o kadar daha az sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geliriz. Yaşam kalitemiz artar.

Sonuç olarak  daha sağlıklı nesiller için ;doğal dengeyi bozmadan sağlıklı organik ürünler üretip tüketmeliyiz.Eklenme tarihi: 2014-07-09
Bağlantısı: http://www.iznikrehber.com/yazarlar.php?kimlik=67

Yazdırılan tarih: 23-09-2019 09:55:36
www.iznikrehber.com