Yeni Nesil Yazarkasa Yılbaşından İtibaren Zorunlu

SBS Elektronik yeni nesil ödeme kayıt edeci cihazı yetkili satış ve servis yetkilisi aynı zamanda İNTRAD Yön.Kur.Başkanı olan Haluk Sancar yaptığı açıklamada “ Yeni Nesil Ödeme Kayıtedici Cihazlar ile ilgili bildiğiniz üzere birkaç defa taslak tebliğ yayınlanmıştı, 20.09.2017tarihi itibari ile Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa tebliğin (sıra no 483) son hali gönderilmiştir. Bilgi kirliliğinin olduğu son dönemde bu tebliğ ile havada kalan erteleme, yazarkasa kullanım zorunluluğu kalkması gibi konular netleşmiş oldu, herhangi bir ertelemenin olmadığı ve alması gereken mükellef grubunun yılsonuna kadar Yeni Nesil Ödeme Kayıtedici Cihaz kullanmaya geçmesi gerektiği net olarak duyurulmuştur.”dedi.

Kapsamlı tebliği aşağıdaki link üzerinden inceleyebilirsiniz.
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/otv/483_serno_vuk_genteb_basbakanlik.pdf

1. 2016 yılı cirosu 150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 01/01/2018 tarihinden itibaren YN ÖKC almaları zorunludur,

2. Bankalar mobil pos vermeyecektir.

3. YN ÖKC kullanması gerekirken mobil banka pos kullanan mükelleflerin tespiti halinde, her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 213 sayılı kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır,

4. Bilgisayar bağlantılı kullanabilen FP-300 ve FT-202 YN ÖKC lere banka posu bağlanabilecek veya banka poslarını bilgisayara entegre ederek kullanabilecekler.

5. E-fatura ve E-arşiv kullanmakta olan 20 adet ve üzeri yazarkasa kullanan aşağıdaki maddelerden ikisine sahip olan mükelleflerin YN ÖKC kullanımı insiyatiflerine bırakılmıştır,
(a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
(b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
(c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

Yukarıdaki Madde 5 deki şartlara uyan eski nesil yazarkasa kullanmak isteyen mükelleflerin yapması gerekenler;
1. Günlük kümülatif satış raporlarını GİB in istediği kriterlere göre E-ortamda göndermeleri gerekmektedir.
2. ilk alış tarihi itibariyle 10 yılı geçmemek kaydıyla mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler,

 Haberin eklenme tarihi: 2017-11-05
Haberin bağlantısı: http://www.iznikrehber.com/haberler.php?kimlik=6552

Yazdırılan tarih: 20-06-2018 00:59:37
www.iznikrehber.com